Sarna - jak wygląda?

Polowanie na jelenie odbywa się zbiorowo oraz indywidualnie. Na byki poluje się od 21 sierpnia do końca lutego. Na łanie od 1 września do 15 stycznia, a na cielęta od 1 września do 20 lutego. Na jelenie-byki i łanie gatunku sika można polować od 1 października do 31 grudnia.

Aby upolować byka, potrzebne są uprawnienia selekcjonerskie. W pozostałych przypadkach wystarczą uprawnienia podstawowe. W trakcie polowania w odległości 100-200 m od zwierzęcia używa się broni myśliwskiej wyposażonej w gwintowaną lufę (kniejówka, ekspres, sztucer, dryling). Strzały z odległości 40 metrów oddaje się z broni gładkolufowej (jednorurka, dubeltówka, bok, dryling). Dozwolone jest korzystanie z myśliwskiej amunicji kulowej.

Sarna - na jakich terenach żyje?

Sarny świetnie sobie radzą w różnych środowiskach. Zasiedlają bezleśne tereny oraz zwarte kompleksy leśne. Żyją w lasach liściastych, iglastych, a także w górach, na bagnach i podmokłych obszarach. Najlepiej czują się jednak na obrzeżu lasu w sąsiedztwie pól.

Areał osobniczy nazywa się koczowiskiem albo ostoją. Miejsce to jest wykorzystywane w różnym stopniu w ciągu roku. Na terenie 20-30 ha zwierzęta żerują i spędzają czas.

Zimą sarny żyją w niewielkich zgrupowaniach w lesie, a na polach w stadach. Wiosną rozstają się i prowadzą samotne życie. Kozy zajmują się niedorosłym potomstwem. Opuszczają pozostałych członków rodziny bez żadnych konfliktów.

Zwierzęta żerują głównie wcześnie rano, wieczorem oraz w nocy. Rytm dobowy zmienia się zależności od pory roku, sytuacji środowiskowej czy stopnia lęku. Co ciekawe, od marca dorosłe osobniki płci męskiej walczą o letnią ostoję. Każdy z nich chce mieć swoje własne miejsce. Kozły oznaczają swoje terytorium i zażarcie go bronią.

Sarna - okres godowy

Pierwszy okres godowy trwa lipcu  sierpniu. Gdy kozioł spotka w czasie rui trop kozy, podąża za nim. Często samica piszczy, wabiąc samca do siebie. Kiedy tylko ją zauważy, biegnie w jej kierunku, wydając chrapliwe dźwięki. Krycie odbywa się w późniejszej części rui. Kozy są grzejne przez 2-4 dni. W tym czasie osobnicy płci męskiej odstępują od nich. Jeśli partnerka przestaje się grzać, rogacz poszukuje innej. Niezapłodnione samice grzeją się ponownie na przełomie listopada i grudnia. Co ciekawe, wszystkie sarny kocą się w tym samym czasie, czyli latem.

Pod koniec okresu godowego kozły opuszczają swój teren. Poza rewirem również kryją samice. Po tym czasie zacierają się wszystkie granice terytoriów samców. Kozice zaznaczają swoje rewiry na czas porodu. Ciąża samic zapłodnionych latem trwa 290 dni, a krytych późną jesienią 4,5 miesiąca.

Sarna - okres polowania

Trop sarny ma długość 4-6 cm i szerokość 2,2-3,2 cm. Największą część stanowi podeszwa. Rozróżnienie kozła od kozicy po śladach jest niemożliwe. W biegu racice są rozstawione, a w stępie zamknięte.

Polowanie na sarnę odbywa się na kilka sposobów: zasiadka, polowanie na wab, podchód. Najlepszym momentem, aby upolować kozła, jest maj. Drugi rekomendowany okres to ruje. Myśliwi polują też na sarny jesienią, gdy zwierzęta zbierają się w rudle. Po 30 września zabronione jest polowanie na rogacze. Na kozy i koźlęta można polować od 1 października do 15 stycznia. Najlepsza broń na łowy to ta o kalibrze 223, 7 × 64 lub większa.