Dzik - jak wygląda jedno z najbardziej popularnych zwierząt łownych?

Dzik należy do czarnej zwierzyny łownej. Ma krępą sylwetkę, której przednia część jest silnie rozwinięta. Zad jest nieco niższy. Średnia długość ciała waha się od 1 do 1,5 m. Zwierzęta osiągają 50-100 cm wysokości. Samce mogą ważyć nawet 320 kg. Waga samic mieści się w przedziale 50-130 kg.

Powłoka włosa zmienia swój kolor zgodnie z porami roku. Latem jest najciemniejsza. Przybiera płowy, czarny, brązowy lub czerwony odcień. Ubarwienie w dużej mierze zależy od barwy gleby, która występuje na danym obszarze. U młodych warchlaków pojawia się pasiasta suknia, która znika po ok. 6 miesiącach.

Na krótkiej grubej szyi jest osadzony łeb, którego przednia część jest wyciągnięta w długi ryj. Trójkątne uszy są mocno owłosione i wysoko osadzone. Oczy są małe oraz osadzone wysoko. Średniej długości czteropalczaste nogi są zakończone raciczkami. Mają one półksiężycowy kształt. Na miękkim terenie pozostawiają one charakterystyczne tropy.

Dzik - jak żyje i gdzie go można spotkać?

Dziki to zwierzęta stadne. Żyją w rodzinnych grupach tzw. watahach. Jedna gromada liczy od kilku do 20 samic i samców łącznie. Przewodniczy jej stara locha, a także lochy opiekujące się warchlakami. Odyńce najczęściej wiodą samotne życie. Na jednym żerowisku tworzą się zgrupowania liczące nawet 100 osobników.  Zwierzęta odpoczywają w ciągu dnia. Wtedy też tarzają się w błocie. Wieczorem udają się na żer. Nocą wychodzą na pola.

W Polsce dziki możemy spotkać na terenie całego kraju. Wybierają zazwyczaj mocno zalesione tereny. W lasach mieszanych oraz liściastych znajdują sporo pożywienia. W mniejszym stopniu zwierzęta zasiedlają Tatry.

Dzik - okres godowy

W połowie listopada ma miejsce huczka, czyli okres godowy dzików. W tym czasie samotne odyńce dołączają do watah. Tam walczą z rywalami o pierwszeństwo do pokrycia loch. Co ciekawe, gody mogą odbyć się też latem albo wiosną. Jest to spowodowane zbyt szybkim dołączaniem do godów młodych osobników.

Ciąża trwa ok. 110 dni. Młode przychodzą na świat w marcu lub w kwietniu, jeśli huczka odbywa się planowo. Locha rodzi 1-10 warchlaków. Laktacja trwa ok. 100 dni. Zestrzelenie w tym czasie lochy grozi potomstwu śmiercią. Później młode żywią się pokarmem zebranym przez dorosłe osobniki. Dziki osiągają dojrzałość płciową między 18-20 miesiącem życia.

Dzik - okres polowań

W Polsce na lochy niskie rangą można polować od 15 sierpnia do 15 stycznia. Lochy prowadzące są objęte całkowitą ochroną. Z kolei na warchlaki, odyńce, przelatki oraz wycinki poluje się przez cały rok. Dziki poluje się z zasiadki albo z podchodu. Korzysta się też z różnych technik polowań pędzonych. Wśród trofeów, na które mogą liczyć myśliwi, wymienia się: skórę, oręża odyńców, kły loch, a także szczecinę.

W trakcie polowań można używać broni myśliwskiej wyposażonej w gwintowaną lufę o minimalnym kalibrze 5,6 mm. Rekomendowane naboje to pociski półpłaszczowe o określonej amunicji. Na zwierzęta można polować przy lizawkach i paśnikach.