Głuszec - jak wygląda ptak lęgowy zagrożony w Polsce wyginięciem?

Wśród głuszców obserwujemy dymorfizm płciowy. Samce są zdecydowanie większe od samic. Kuper, szyja oraz głowa są czarne. Znajdują się na nich szare cętki. Ogon jest czarny z białymi plamami, a grzbiet i skrzydła — brązowe. Piersi mają zielony metaliczny połysk, z kolei spód ciała jest czarny z domieszką bieli. Wokół oka znajduje się czerwona plama.

Ubarwienie głuszyc jest ciemnobrunatne. Na ciele widzimy rdzawo-białe poprzeczne prążki. Na spodzie jest ono bardziej wyraziste niż na wierzchu. Gardło oraz wole są brązowe. Latem dziób łuszczy się u obu płci. Jesienią odzyskuje swoją grubość.

Na terenach zasiedlonych przez cietrzewie dochodzi do mieszania się gatunków. Osobniki te nazywa się skrzekotami. Samce są mniejsze od głuszcców. Ich ogon jest wcięty. Z kolei samice są mniejsze od głuszyc.

Głusze ważą ok. 2,5 kg, a głuszcze 6,5 kg. Ciało samic osiąga ok. 65 cm długości, z kolei rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 98 cm. Średnia rozpiętość skrzydeł samców to ok. 135 cm, a długość ciała – 100 cm.

Głuszec - gdzie żyje?

Głuszec zasiedla rozległe stare lasy o gęstym podszyciu. Dobrze czuje się w mieszanych mocno rozbudowanych drzewostanach. Preferuje zwarte pokrywy ziół oraz krzewinki jagód. Tam latem znajduje pożywienie i schronienie.

Osiadłe ptaki wybierają też kompleksy iglaste. To doskonałe miejsce na całoroczne siedlisko. Zimą żywią się igłami. Na terenach, w których występują zadrzewienia oraz odmłodzenia wychowują swoje potomstwo. Tutaj prowadzą też tokowiska.

Głuszce zasiedlają obszary, na których znajdują się mrowiska i kamienie. Dzięki temu mogą zapewnić odpowiednie warunki młodym. Ptaki stronią od ludzi. W Polsce można je spotkać w 3 subpopulacjach:

  • w Puszczy Solskiej,
  • w Karpatach,
  • w Puszczy Augustowskiej.

W XX wieku głuszce wymarły aż w 5 regionach naszego kraju.

Ptaki zamieszkują też lasy w Szkocji, Pirenejach oraz na Bałkanach. Można je spotkać również w środkowej Syberii. Od dłuższego czasu obserwuje się tendencję do wyspowego zasięgu, np. Alpy, Las Bawarski czy Szwarcwald.

Głuszec - co ma wspólnego rozmnażanie z polowaniem?

Toki to wielki rytuał. Wieczorem męski osobnik siada na drzewie. Stroszy skrzydła, wyciąga głowę i rozkłada ogon na kształt wachlarza.  Wydaje też charakterystyczny czteroczęściowy odgłos. Poszczególne frazy mają swoje nazwy:

  • klapanie,
  • trelowanie,
  • korkowanie,
  • szlifowanie

Pierwsza trwa maksymalnie 1,5 sekundy. W tym czasie samiec głuchnie.

Kopulacja głuszców odbywa się na ziemi. Gniazda są skrywane pod konarami, w gęstych zaroślach albo w zagłębieniach terenu. Jaja składa się raz w roku. Lęg ma miejsce w maju. Ptaki znoszą od 6 do 12 jaj.

Chwilowy brak słuchu  wykorzystują często myśliwi w trakcie polowań.  Zdobywają trofea myśliwskie w postaci ogona —  wachlarza.

Głuszec - ścisła ochrona gatunkowa w Polsce

Głuszcze są objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Szacuje się, że w naszym kraju jest ok.  550-750 przedstawicieli tego gatunku. Żyją oni w odosobnionych populacjach w dużych kompleksach leśnych.