Jak zostać myśliwym?

Najprostszym sposobem wstąpienia na staż myśliwski jest kontakt z najbliższym Kołem Łowieckim, a najlepiej z przedstawicielem Zarządu Koła oraz złożenie podania o przyjęcie na staż. Istnieje także możliwość zgłoszenia się do właściwego – ze względu na miejsce zamieszkania – Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i wyrażenie chęci odbycia stażu i przynależności do Zrzeszenia. W takim przypadku Zarząd wskazuje Koło Łowieckie lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym odbędzie się staż. Staż to roczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym kandydat na myśliwego integruje się z członkami Koła, bierze czynny udział w jego działalności. Po pozytywnym ukończeniu stażu, Zarząd Koła lub Kierownik OHZ wystawia kandydatowi zaświadczenie, które daje mu możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących. W następnym etapie w wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy terminie kandydat odbywa kurs, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Po zakończeniu kursu odbywa się trzyczęściowy egzamin (część pisemna, ustna oraz sprawdzian strzelecki), którego pozytywne zdanie warunkuje możliwość wstąpienia w szeregi myśliwych. Po uzyskaniu członkostwa w Polskim Związku Łowieckim myśliwy może ubiegać się o pozwolenie na broń myśliwską. Generalnie – nie ma żadnych specjalnych wymagań, aby zostać myśliwym, oczywiście kwestie uzyskania pozwolenia na myśliwską broń palną regulują przepisy – ustawa o broni i amunicji oraz właściwe rozporządzenia.

PZŁ Koła Łowieckie (Polski Związek Łowiecki)

Koła łowieckie to posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne Polskiego Związku Łowieckiego, skupiające zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu myśliwych i prowadzące gospodarkę łowiecką o dzierżawionym przez siebie obwodzie łowieckim. Zgodnie z informacjami podanymi przez Polski Związek Łowiecki w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy myśliwych, a sporo osób chce jeszcze dołączyć do tego grona. Działanie kół łowieckich określa szczegółowo Prawo Łowieckie oraz statut koła łowieckiego (statut PZŁ). Co ważne, każde koło łowieckie musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Kluczowy jest także fakt, że w jednym okręgu może funkcjonować kilka kół łowieckich.

Koło myśliwskie to podstawowa komórka organizacyjna Związku, która zrzesza myśliwych mających odpowiednie uprawienia. Dzierżawią one obwody łowieckie, na których prowadzi się gospodarkę łowiecką. Wśród koniecznych do wykonania zadań znajdują się także kwestie, jak ochrona środowiska, zwalczanie kłusownictwa czy prowadzenie szkoleń członków i kandydatów. W ogólnym rozumieniu członkowie kół łowieckich dbają o dobro i bezpieczeństwo zwierząt i lasów państwowych w wyznaczonym rewirze, lecz nie tylko. Do kół łowieckich przeważnie trafiają wszyscy myśliwi, o dużym zainteresowaniu i pasji. System kół łowieckich jest osią organizacji ruchu myśliwskiego, a koło łowieckie jest podstawową komórką organizacyjną Związku. Zrzesza ono myśliwych posiadających uprawnienia PZŁ, dzierżawi obwody łowieckie, na których zobowiązane jest prowadzenie gospodarki łowieckiej. Polski Związek Łowiecki podaje, że w Polsce jest ok. 128,5 tys. myśliwych i ok. 18,5 tys. osób starających się o dołączenie do tego grona.

Rejestr kół łowieckich i statut koła łowieckiego

System kół łowieckich i zasady działania poszczególnych jednostek regulują przede wszystkim dwa akty prawne – ustawa Prawo łowieckie z 1995 r. (Dz. U. 1995 nr 147 poz. 713) oraz statut koła łowieckiego PZŁ. Każde koło łowieckie podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego. Wśród jego podstawowych organów znajdują się:

Walne Zgromadzenie/ Zarząd/ Komisja Rewizyjna/ Gospodarz łowiska, który nadzoruje pracą kilku myśliwych/ Zespół Strażników Łowieckich/ Zakład Ochrony Środowiska/ Strażnica Ochrony Przyrody/ Gospodarstwo Rolno-Łowieckie/ Brygady robotników ochrony praw.